Divisió Mudances

Desde 1980 TAMEX s’especialitza en mudances internacionals i nacional per via terrestre, marítima o aèria el que suposa, avui dia, una altíssima experiència en la solució de tots y cadascun dels problemes que un trasllat representa per qualsevol. Amb TAMEX, només se n’adonarà de que s’ha traslladat quan surti de casa.

Mudances Internacionals

Arribem fins al punt més llunyà amb la mateixa garantia i seguretat que en una mudança d’àmbit local.

Mudances Nacionals

Tot tipus de mudances locals o a qualsevol punt de la Península, Illes Balears i Canàries seran realitzades pels nostres experts amb la màxima seguretat per vostè i els seus amb la disponibilitat de serveis d’enmagatzematge i guardamobles.

Guardamobles

Solucions a problemes d’espai: 2500 metres quadrats de naus perfectament acondicionades en quan fa a temperatura, humitat i seguretat que no només acompleixen la funció d’enmagatzematge d’objectes sinò també la de cuidar i conservar els seus mobles.

Trasllat d’Oficines

Traslladar una oficina, una empresa o un negoci és quelcom més que una mudança, és cumplir un servei amb la màxima rapidesa i garantia. Perquè a TAMEX sabem que la feina és quelcom que no pot esperar.

Relocation

Comptem amb un servei de reubicació total que podrà conèixer millor a la secció Serveis Especials.